Memory Alpha
Advertisement
Отличителни знаци
Файл:Mov adm.png
Файл:Mov adm-sleeve.png
Звезден флот, 2270те-2350те
Пъленадмирал
Звезден флот, 2365-?
Алтернативни отличителни знаци
Файл:Mirror adm.png
Терански Звезден флот, 22 век (Огледална вселена)
Файл:Altadmrank.png
Звезден флот, 2250те (Алтернативната реалност)
Файл:A.I. Starfleet ADM.png
Звезден флот, 2370 (Алтернативната времева линия)

Адмирал (или пълен адмирал) е звание използвано във въоръжените сили на много цивилизации. В йерархията на адмиралските звания то стои единствено под званието адмирал на флота и над звaнието вицеадмирал, а еквивалентният му чин в повечето армии е пълен генерал.

Освен в Звездния флот, званието се ползва с утвърдена употреба във въоръжените сили на Ромуланската звездна империя и Клингонската империя.

В историята на много земни нации, офицерите с този чин са носили като част от отличителните знаци пагони с четири звезди, поради което самото звание е наричано четиризвезден адмирал (съответно четиризвезден генерал). Тази традиция е запазена в Звездния флот през втората половина на 24-ти век, когато адмиралите носят на яката и ръкавите на униформата си правоъгълна пластинка с четири кръгчета (също по традиция наричани звезди) като отличителен знак.


Адмирали[]

Зведен флот[]

За следните офицери, известни по име, се знае, че носят званието (пълен) адмирал:

Обичайното обръщение към офицерите, носещи което и да е от адмиралските звания (с изключение вероятно на комодор) е "адмирале". Една значителна част от тези офицери са наричани на екран единствено с това обръщение като oтличителните им знаци не са показани яснo и по този начин конкретният им ранг остава неуточнен. За адмиралите с неясен ранг вижте "Списък с адмиралите от Звездния флот".

Ромулански въоръжени сили[]

Други[]

  • Хорацио Нелсън

Външни препратки[]

Advertisement