Memory Alpha
Advertisement
Вицеадмиралски отличителни знаци
Файл:Ent vadm.png
Звезден флот на Обединената Земя
Файл:Tos vadm.png
Звезден флот, 2260те-2270те
Файл:Mov vadm.png
Файл:Mov vadm-sleeve.png
Звезден флот, краят на 2270те-2350те
Файл:TngS1 vadm.png
Звезден флот, 2364
Viceadmiral2365.JPG
Звезден флот, 2365-?

Вицеадмирал е адмиралско звание използвано във въоръжените сили на много цивилизации. Исторически във военноморските сили офицер с такова звание е по-висшестоящ от контраадмирал и по-нисшестоящ от пълен адмирал. Тази традиция е възприета от Звездния флот, в който вицеадмиралите могат да командват цели флоти от звездни кораби, отдели в щабквартирата на Звездния флот, звездни бази и да заемат други високопоставени позиции. Това звание е равностойно на званието генерал-лейтенант в армията и на квазивоенния кардасиански чин легат.

История[]

В началото и средата на 22 век вицеадмиралите от Звездния флот на Обединената Земя (като Максуел Форест) носят отличителен знак от двете страни на сакото на униформата състоящ се от три квадрата затворени в правоъгълна рамка. Тези офицери имат и няколко нашивки на ръкавите означаващи ранга им. Към 2161 година тери нашивки вече наподобяват вицеадмиралските нашивки на ръкавите от 60-те години на 23-ти век. Един вицеадмирал присъствал на подписването на Хартата на Федерацията, чието име остава неизвестно, носи на ръкавите си плътна и широка бяло/сива ивица със сребърен ширит (широка колкото три стандартни нашивки) заобиколена от долу и отгоре с по една единична тънка ивица, направена от същия материал.

Близо век по-късно вицеадмиралите (като Фицпатрик) все още носят отличителните нашивки на ръкавите, но вече те се състоят от една плътна и широка златна ивица със украсена от двете си страни с ширит (самостоятелно носена от комодорите) и по една отделна тънка златна ивица отгоре и отдолу.

Към края на 70-те години и началото на 80-те години на 23-ти век Звездния флот въвежда изцяло нова служебна униформа. При нея отличителните знаци на вицеадмирал се състоят от значка, която се закача на рамото, върху закопачалката на сакото, и бродирана нашивка на ръкавите. Значката има формата на сребърна буква О, върху която са разположени четири златни върха на стрели сочещи към златна "звездичка" в центъра на буквата.

От средата на 24-ти век до към 2364 година е възприета нова адмиралска униформа, при която отличителните знаци се носят на дясното рамо и се състоят от триъгълна адмиралска нашивка със седем звезди, под която се поставят две кръгли "звездички", които означават на ранга на вицеадмирал.

След 2365 година е възприета по проста система, при която званието вицеадмира е означено от правоъгълна плочка с три "звездички". която се носи на яката и ръкавите.

Вицеадмирали от Звездния флот[]


Външни препратки[]

Advertisement