FANDOM


Декос е обитаваната главна планета в едноименната звездна система. Тя е част от Федерацията и към 2375 година приютява база на Звездния флот. Намира се на по-малко от ден и половина път от Дълбок космос 9.

През спомената година началник операции на базата на Декос е Ал Лоренцо, който сключва тайно споразумение с Ног да заеме за три дни бюрото на капитан Сиско в замяна на индукционен модулатор. Този уред е след това заменен за фазарен излъчвател от USS Мусаши. (DS9: "Измяна, вяра и Великата река)"

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.