FANDOM


Десети флот е един от флотове на Звездния флот взели участие във войната с Доминиона.

В края на 2374 година този флот е отговорен за защита на Бетазед и колониите й. Доминионът успява да хване Десети флот неподготвен за отбрана, докато провежда учебни маневри, и да завладее планетата.


Външни препратки Редактиране

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.