FANDOM


Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете <Enter> или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна

  • (тек | пред) 18:14, юли 27, 2013Trantorian (Беседа | приноси)‎ . . (6643 байта) (+6643)‎ . . (Нова страница: {{Герой | картинка-горе = John Harriman.jpg | обяснение-горе = Джон Хариман (2293) | картинка-долу =...)
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.