Memory Alpha
Advertisement
Доминион
Dominion logo

Герб на Доминионът

Основаване : Между 8000 г. пр. н.е. и 4 век
Местоположение  : Квадрант Гама и Квадрант Алфа (2373-2375)
Столица: Светът на основателите

Доминионът е мощна междузвездна политическа сила, която разпоростира властта и влиянието си над хиляди светове в квадрант Гама. Това е едно от най-старите познати държавни формирования в галактиката, като възрастта му към средата на втората половина на 24-ти век се оценява на между две и десет хиляди години. Доминионът е създаден от раса на метаморфи, станали известни като Основателите, която обитава междузвездна планета в мъглявината Омарион.

История[]

Държавно устройство[]

Държавна структура[]

Female Changeling

Женския метаморф - един от Основателите на Доминиона.

Доминионът притежава строго централизирано и авторитарно държавно устройство. Върховната власт стои в ръцете на Основателите и тяхната Велика връзка, които вземат стратегическите решения за развитието на създадената от тях империя. Волята им в това отношение е неоспорима и не подлежи на дискусия от страна на подчинените им. Макар да притежават тази абсолютна власт, Основателите предпочитат да водят уединен начин на живот и оставят задачите по администрирането на ежедневния живот на подчинената им раса наречена ворта, които по същество действат като полеви командири на джем'хадарските военни сили и посредници между метаморфите и контролираните раси. Фанатичната лоялност на вортите и джем'хадарите към създателите на Доминиона е резултат от генно инженерство. Самите Основатели много рядко напуската родния си свят, поради което често съществуването им се смята за мит дори сред подчинените им раси.

Държавна политика[]

Държавната политика на Доминиона се основава на стремеж към пълен контрол и подчиненост на реда създаден от Основателите. Съгласно тази доктрина този ред трябва да бъде наложен на хаотичната вселена, за да се неутрализира всяка възможна заплаха за метаморфите. Поради това Доминионът е безкомпромисен в своите действия и отношения с другите политически субекти като се стреми да придобие влияние над тях по дипломатически или военен начин. Предпочитан подход в това отношение е също усиления шпионаж и диверсии извършвани от Основателите, които се възползват от способността да променят формата си. Така макар джем'хадарите да унищожават USS Одисея след първия контакт с Федерацията като демонстрация на военна мощ, впоследствие Доминионът предпочита да дестабилизира квадрант Алфа чрез проникване на променчици във властовите структури на местните сили. По този начин е предизвикана война между Кардасианския съюз и Клингонската империя, която отслабва кардасианците и в крайна сметка ги принуждава да се обърнат именно към Доминиона за помощ и да сключат съюз с него.

Една от характерните дипломатически стратегии на Доминиона е да прави отстъпки в краткосрочен план в името на дългосрочни цели, които могат да са отдалечени на векове в бъдещето.

Състав[]

Доминионът владее и управлява стотици различни раси.

Известни раси[]

 • Брийни (2375)
 • Ворта
 • Джем'хадари
 • Доси
 • Кардасианци (2373-2375)
 • Каремани
 • Т-Рогоранци
 • Сон'а (съюзници,2375)
 • Т-Рогоранци
 • Ядеранци

Планети и звездни системи[]

Икономика[]

Информацията за икономиката на Доминиона е крайно ограничено, но все пак се предполага, поради броя на контролираните светове и раси, че тя е огромна по своя размер. Кареманите са известни с участието си в търговския живот, но доколко дейността им се отразява на цялостната доминионска икономика не е известно. Предполага се, че ресурсите необходими за задоволяване на нуждите на мащабните програми за корабостроене и клониране се задоволяват от подчинените планетите

Език[]

Доминионският е поне един от общите езици използван в рамките на Доминиона. Съществува и форма на писмен език.

Военни сили[]

Файл:Kudaketan.jpg

Джем'хадарски войник.

Основна роля за дълготрайния успех на Доминиона играят неговите въоръжени сили. В основата им са джем'хадарите, които със своя огромен брой и възможност за бързо възпроизвеждфане посредством клониране осигуряват почти непреодолимо тактическо предимство. Лоялността на тази раса от войници към Основателите е безпрекословена и се дължи на генетични модификации и създадена зависимост от веществото бял кетрасел.

По отношение на военните си стратегии Доминионът е безкомпромисен и разполага с най-разнообразни средства за водене на война. Това включва и биологични оръжия, като тези използвани от джем'хадарите срещу съпротивляващата се раса на тепланите, които обричат цялата им цивилизация на бавно и мъчително загиване.

Структура[]

Структурата на въоръжените сили на Доминиона следва дословно политическата структура и е крайно централизирана. Върховната командна власт е в ръцете на Основателите, на които се гледа като богове. Вортите осигуряват полевия команден състав, който ръководи огроманите маси на войниците джем'хадари.

Джем'хадарите се подразделят на различни по-големина групи, всяка от които е тъководена от ворта. Най-високопоставенията сред джем'хадарите е наричан първи и стой веднага след вортите в йерархията на отряда, а след него се нареждат останалите джем'хадари, които имат званието втори, трети, четвърти и т.н. Когато първият е убит на бойното поле неговата позиция остава незаета, докато отговорният ворта ме избере негов заместник сред останалите джем'хадари. Вортът е отговорен и за снабдяването на джем'хадари с необходимото им количество от наркотика бял кетрасел.

Оръжия[]

Jem'Hadar plasma rifle, Tacking into the wind

Джем'хадарска плазмена пушка.

Войниците на Доминиона са въоръжени с поларонови оръжия, чиито лъч притежава способността, освен да нанася фатални телесни поражения, също да предотвратява съсирването на кръвта. Този антикуагулантен ефект може да доведе до смъртта на някои хуманоиди в следствие на кръвозагуба ако на тях не им се окажат медицински грижи.

Към края на войната с Доминиона, част доминионските войници получават и модифицирани тежки плазмени пушки.

Военни кораби[]

Jem'Hadar fighter, profile

Джем'хадарски щурмови кораб.

Доминионът разполага с голям флот и впечатляващи корабостроителни способности. Известни са три типа доминионски военни космически кораби:

 • Джем'хадарски щурмови кораб
 • Джем'хадарски боен крайцер
 • Джем'хадарски линкор

Наука и технология[]

Доминионът притежава технология и научни знания превъзхождащи в редица области тези на повечето раси и сили от квадрант Алфа. Така бойните му кораби са снабдени с мощни сфазени поларонови енергийни оръжия, които първоначално са способни без проблеми да преодолеят щитовете на федерационните кораби. С течение на времето, обаче и до началото на войната с Доминиона Федерацията успява изцяло да неутрализира това огромно преимуществу на доминионските сили. Към края на войната брийнското енергийно разсейващо оръжие осигурява за известно време значително преимущество на Доминиона, поради способността му да изкарва от строя корабите на Федерацията и ромуланците с един залп.

Доминионските транспортьори имат способността да използват транспондери, които в огромна степен оголемяват ефективния им обсег на действие. Така например е наблюдавано транспортирането на индивид на разстояние от три светлинни години.

В областта на уорп двигателите, обаче изглежда Доминиона изостава в известна степен от повечето сили в квадрант Алфа. Така например доминионски изтребител способен да достигне максимално ускорение от най-малко уорп фактор 7, а боен крайцер от поне 4.7.

Поне част от технологията на Доминиона се произвежда от подчинените му раса. Така кареманите продават на военните сили поне един тип торпеда, с които са въоръжени джем'хадарските щурмови кораби.

Вижте също[]

 • Философия на Доминиона

Външни препратки[]

Advertisement