Memory Alpha
Advertisement
Dukat.jpg
Дукат (2375)
Пол: Мъж
Раса: Кардасианец
Организация: Кардасиански съюз, Доминион
Ранг: Гул
Статут: Затворен в Огнените пещери (2375)
Брачен статут: Женен
Деца: Седем от кардасианска жена, включително Мекор;
Тора Зиял (от Тора Непрем);
едно от Мика
Игран от: Марк Алаймо
Файл:Dukat-closeup.jpg
Гул Дукат (2369)

Злодеят за един е герой за друг, капитане.“

- Дукат, 2373

Дукат е кардасиански гул, който служи като префект на Бажор през последните години на бажоранската окупация. Бидейки последната личност заемала този пост, той изпада в немилост пред кардасианското Централно командване и кариерата му навлиза в известен период на упадък за няколко години. На тази тенденция е поставен изненадващ край, когато Дукат договаря присъединяването на Кардасия към Доминиона и се издига до поста на лидер на целия Кардасиански съюз. След военното му поражение в операция Връщане и смъртта на любимата му дъщеря Тора Зиял той претърпява пълен нервен срив и е пленен от Звездния флот при отвоюването на Дълбок космос 9. Впоследствие Дукат успява да избяга от плен и става последовател на култа на Па-духовете. Заедно с кай Уин Адами, той се опитва да освободи тези същества в бажоранската пространствена дупка, но намеренията му са осуетени благодарение на емисаря на пророците, който затваря Дукат в Огнените пещери на Бажор.

Външни препратки[]

Advertisement