FANDOM


За същият кораб от огледалната вселена, вижте ISS Ентърпрайз.
Ентърпрайз
Enterprise NX-01
Клас: Клас NX
Регистрационен номер: NX-01
Организация: Земен Звезден флот/Обединена Земя
Статут: Изваден от употреба (2161)


Изстрелян през 2151г. Ентърпрайз NX-01 е първият космически кораб от клас NX. Това е първият далеко-обхватен изследователски кораб на Звездния флот с теоретическа максимална скорост 5.2 светлинна. Ентърпрайз NX-01 е един от най-важните кораби на Обединената Земя, благодарение на него и на неговия капитан Джонатан Арчър, Земята бива спасена от унищожение, при нападението на зиндите. Също така се поставят и основите на Федерацията, преговорите за която са водени от Ентърпрайз и Джонатан Арчър. По време на другите си изследователски мисии Ентърпрайз NX-01 прави първи контакт с общо 36 извънземни вида.

Технологии Редактиране

Първоначалното въоръжение на Ентърпрайз е плазмени оръдия и пространствени торпеда клас "Тритон", и защита от поляризирано покритие на корпуса. По-късно оръжията са подновени с по-нови и по-мощни, като фазерни оръдия с максимална мощност от 500 гигаджаула. А пространствените торпеда са заменени с фотонични торпеда. За разлика от корабите от по късните ери Ентърпрайз NX-01 не е защитен с енергиен щит. Вместо това притежава дураниев корпус, който чрез електромагнитна поляризация действа като противодействаща броня. Предната част на чинията е екипирана с "дефлектор", който защитава кораба от звездния прах и други частици, които в противен случай биха причинили значителни щети на кораба когато се движи със светлинна скорост. Ентърпрайз превозва и две совалки, наречени Совалка 1 и Совалка 2. Също така е снабден и с един от първите телепорти, пригоден за телепортация на органична материя.

Постижения Редактиране

Enterprise NX-01 Logo

Униформения знак на Ентърпрайз

Изследователската дейност не се извършва в напълно непозната територия, тъй като кораба е подпомаган от вулкански звездни карти. Въпреки това, участва в няколко исторически събития, като Студената времева война, (ENT: "Броукън Бау") връщането на Тера Нова, (ENT: "Тера Нова") участие в конфликтите между Вулкан и Андория, (ENT: "Андорийският инцидент") унищожението на колонията на Парааган II, (ENT: "Шокова вълна") първата среща на хората с нематериална форма на живот, (ENT: "Разменяне") откритието на хора в Делфийския периметър, (ENT: "Северна звезда") опитите да се спре супероръжието на зиндите, (ENT: "Делфийският периметър") проблемът с аугментите, (ENT: "Гранична област") реформацията на вулканците (ENT: "Ковачницата") и формирането на първия съюз с вулканците, андорийците и теларитите. (ENT: "Вавилон едно")

Ентърпрайз осъществява първи контакт с множество извънземни видове, включително:

Командващи офицери Редактиране

Enterprise NX-01 plaque

Табелката на Ентърпрайз, вляво от турболифта на мостика

Вижте също Редактиране

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.