Memory Alpha
Advertisement

Местоположението на Звездна база 0834.

Звездна база 0834 е база на Федерацията, която се намира в сектор 001, в квадрант Алфа.

Advertisement