Memory Alpha
Advertisement

Звездна база 24 е база на Федерацията разположена в близост до Китомер и е предложена като начална точка за Операция "Избавление" през 2293 година.

USS Джон Мюър посещава Звездна база 24 за ремонт през 2293 година.

Медицинското досие на Кейлест.

През 2346 година бавачката наУорф, Кейлест, е спасена след клането на Китомер от USS Интрепид, който я откарва до биомедицинската инсалация на Звездна база 24 за лечение. Поради близостта си до планетата към 2366 година тази база все още притежава най-пълните документални свидетелства за случилото се.

Медицинското досие на Кейлест погрешно сочи номера на звездната база като 23, а не 24, както правилно се казва в диалога на епизода.
Звездна база 24 се намира в квадрант Бета. (Star Trek: Star Charts, стр 62)
Звездна база 24 е спомената в множество романи, а в развиващата се през 2409 година компютърна игра Star Trek Online тя е разположена в сектор Орион и е понесла тежки щети след клингонска атака.


Външни препратки[]

Advertisement