Memory Alpha
Advertisement
"Историята се пише от победителите!" - Гаурон (DS9: "Пътят на воина")

Моля вижте Времевата линия за пълна историческа справка. Отделните времеви линии и исторически стати са написани отдолу, моля вижте Memory Alpha:Шаблон за история за основни указания за създаване на историческа времева линия. За повече информация за историята на уики страницата, вижте Помощ:История на страницата.

Правителства[]

 • История на Федерацията
 • История на Доминиона

Раси[]

 • Бажоранска история
 • История на Борг
 • Кардасианска история
 • История на ференгите
 • Човешка история
 • Клингонска история
 • Ромуланска история
 • Вулканска история

Друга[]

 • История на Ентърпрайз
 • Междузвездна история
 • История на огледалната вселена
 • Военна история

Историци[]

 • Вижте: Историци

Вижте също[]

 • Археология
 • Конфликти
 • Ранна история
 • Ранна история на продукцията
 • Корпоративна история на Стар Трек
Advertisement