FANDOM


Това е списък с известни планети и звездни системи, които попадат под властта на Кардасианския съюз. Всяка от посочените е обитавана и населена, освен ако не е казано друго.

Планети Редактиране

CardassiaPrime2375

Кардасия Прайм

Celtris III

Селтрис III

Loval

Ловал

Soukara

Сукара

Vanden Prime

Ванден Прайм

Планетите в Демилитаризираната зона, над които кардасианците предявяват претенции, са изброени тук.
Олмерак е посочен като местоположение в кардасианската територия, но не е уточнено дали това е името на планета или система. Тъй като разширяването на Кардасианския съюз се извършва посредством завоевание, а не мирно присъединяване, най-вероятно щом една планета е обявена за кардасианска цялата нейна система също принадлежи на съюза.

Звездни системи Редактиране

Вижте също Редактиране

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.