Memory Alpha
Advertisement
Кардасиански съюз
Cardassian Union logo

Държавен герб на Кардасианския съюз

Местоположение  : Квадрант Алфа
Принадлежност  : Доминион (2373 - 2375)
Столица: Кардасия
Законодателен орган: Съвет Детапа (безсилен до 2372 г.)
Кардасианско централно командване и Обсидианов орден (де факто до 2373 г.)
Въоръжени сили: Кардасиански военни сили
Разузнаване: Обсидианов орден (до 2373 г.)
Кардасианско разузнавателно бюро (ок. 2373-2375)


Какво им има на кардасианците? Изглежда всяка седмица има предателство, военен преврат, насилствена окупация на други светове или отвличане и заменяне на членове на други видове.“

- Куарк

Кардасианският съюз (също наричан Кардасианска империя или просто Кардасия) е междузвездна държава създадена от кардасианския народ, наредила се благодарение на дългогодишна експанзия и политика на експлоатация на други раси сред великите сили на квадрант Алфа.

Управление[]

Кардасианският съюз е създаден на основата на договор, който регламентира подялбата на властта между Кардасианското централно командване и Обсидиановия орден. Тази сделка осигурява привидна стабилност, но търканията между двете ораганизации се запазват като Централното командване непрекъснато се опитва да разширява правомощията на Съюза, а Обсидиановия орден се опитва да ги ограничи. Съветът Детапа е създаден в опит да се намали това напрежение и формално да ръководи другите два клона на властта, но реално той е лишен от всякаква практическа власт.

Към края на 2371 или началото на 2372 година, след унищожението на Обсидиановия орден в Битката в мъглявината Омарион, Съветът Детапа иКардасианското дисидентско движение свалят от власт Централното командване и поемат контрола над управлението.

През 2373 година гул Дукат тайно договаря присъединяването на Кардасианския съюз като пълноправен член към Доминиона. Той извършва преврат срещу Съвета Детапа и се обявява за едноличен водач на Съюза. По-късно ставя ясно, че Дукат и наследниците му легатите Дамар и Брока са всъщност ограничени в своята власт от подчинението си на Основателите и вортите.

Военни сили[]

Кардасианските военни са предвождани от Централното командване и се подразделят на няколко ордена. Обсидиановия орден, който е разузнавателната агенция на Кардасианския съюз, понякога също е включван в структурата на кардасианските военни ордени.

Кардасиански военни звания[]

Parn

Легат Парн.

 • Легат
 • Гул
 • Глин


Кардасиански звездни кораби[]

Galor class

Кораб от клас „Галор“.

 • Клас „Галор“
 • Клас „Келдoн“
 • Клас „Хидеки“


Правосъдна система[]

Най-висшият съд в Кардасианския съюз е Кардасианския върховен трибунал. Кардасианските Членове на юриспруденцията регламентират законите засягащи правата и третирането на затворниците в кардасианската правосъдна система.

Подчинени раси[]

Икономика[]

През 24-ти век, Кардасианският съюз поддържа тесни търговски връзки с валерианците и клаестроните като често използва за посредници ксепокитите и лисепианците в търговската дейност, която често извън Съюза се счита за незаконна.

Голяма част от главните светове на Кардасианския съюз са лишени от значими запаси на естествени ресурси, поради това той разчита на експлоатацията на планети разположени в негово съседство, но които не са част от останалите водещи сили в квадрант Алфа. В такива случаи Кардасианското централно командване предпочита не да сключва търговски споразумения с такива светове, а насилствено да ги окупира и да използва големи части от населението им за робски труд. Най-ярък пример за тази политика е окупацията на Бажор.

Официалната парична единица на Кардасианския съюз се нарича лек.

Паралелна вселена[]

В друга квантова реалност, преди 2370 година, Кардасианският съюз е победен от бажоранците, които стават все по-агресивно настроени към Федерацията.

Агенции[]

 • Кардасианско бюро за идентификация
 • Кардасиански централни архиви
 • Кардасианско централно командване
 • Кардасианска комуникационна служба (или „Информационна слуба“)
 • Кардасианско финансово министерство
 • Кардасианско разузнавателно бюро
  • Обсидианов орден (бивша)
 • Кардасианска механизирана пехота
 • Кардасианско министерство на правосъдието
 • Кардасианско министерство на търговията
 • Кардасианско министерство на науката
 • Кардасиански върховен трибунал

Територия[]

Външни препратки[]

Advertisement