Memory Alpha
Advertisement
Quadrant Alpha

Квадрант Алфа е традиционното наименoвание на една четвърта част от галактиката Млечен път. В негово непосредствено съседство се намират квадрантите Бета и Гама. Една четвърт от галактическото ядро е разположена в този квадрант. Поради огромния мащаб на квадранта дори към края на 23 век големи части от него все още не са изследвани.

Политическите сили и междузвездни държави, които в най-голяма степен определят развитието на квадрант Алфа към средата и втората половина на 24 век, са Обединената Федерация на планетите, Клингонската империя, Ромуланската звездна империя и Кардасианския съюз. Останалите политически сили могат да бъдат разделение на две групи. Първата е тази на мерканталистично настроени сили, като Ференгийския алианс и Орионския съюз, които наблягат на търговията с другите сили. Втората е групата на изолационистичните сили като Брийнската конфедерация и Толианското събрание, които свирепо бранят територията си и понякога водят война с главните сили.

Бажоранската червейна дупка свързва Бажоранския сектор, в квадрант Алфа, със системата Идран, в близост до територията на Доминиона. Използването на тази дупка отваря възможност за силите от квадрант Алфа за изследване и търговия с квадрант Гама, което довежда в крайна сметка до избухването на Войната с Доминиона.

Междузвездни сили[]

Други сили[]

  • Бажоранско временно правителство
  • Барзанска планетарна република
  • Орионски синдикат

Родни светове на раси[]

Космически забележителности[]

  • Лошите земи
  • Бажоранска червейна дупка
  • Барзанска червейна дупка

Приложения[]

Вижте също[]

Свързани статии[]

  • Ненаименовани планети в квадранти Алфа и Бета
  • Ненаименовани кораби от квадранти Алфа и Бета

Зада кадър[]

В сценария на епизод от Стар Трек: Космическа станция 9, кардасианската полевка е описана като "номинацията на квадрант Алфа за най-грозно същество в галактиката."

STO galaxy map

Картата от апокрифната Star Trek Online.

В повечето апокрифни творби ,като романите и игрите, територията на Клингонската империя и Ромуланската звездна империя са поставени изцяло в квадрант Бета, където се простира и част от Федерацията. Макар това на пръв поглед да противоречи на канонични изявления от Стар Трек: Космическа станция 9 и Стар Трек: Вояджър е възможно в тези изявления да се имало предвид по-скоро голямото влияние, което двете импери пряко оказват на живота в квадрант Алфа и поради това те да са причислявани към силите от този квадрант. Така например разширението на Клингонската империя, въпреки че родния свят на клингонците Кронос е в квадрант Бета, усилва драматично влиянието и в квадрант Алфа още през края на 21 век.

В случаи като тези със звездната карта от играта Star Trek Online е възможно двуизмерния и характер да не пресъздава с абсолютна точност действителните територии на империите в триизмерния космос.

Advertisement