Memory Alpha
Advertisement

Колониите на Федерацията са тези колонии, които попадат под властта и юрисдикцията на Обединената Федерацията на планетите. Във Федерацията има много колонии на планетите членки.

Земни колонии[]

Тези колонии са създадени от различни земни правителства или от Обединената Земя и обикновено са близко до Земята. Повечето от тях са по-стари от самата Обединена Федерация на планетите.

 • Колония Денева (Денева)
 • Земна колония II
 • Земна колония 5 (Алфа V)
 • Лунни колонии (Луната)
  • Лунна колония 1
  • Миньорска колония Орфей (вероятно е изоставена през 2154)
 • Марсиански колонии (Марс)
  • Марсианска колония 3
  • Колония Утопия
 • Колония Проксима (Система Алфа Кентавър)
 • Колония Тера Нова (Тера Нова, унищожена през 2081)
 • Колония Вега (Система Вега)

Вулкански колонии[]

Тези колонии са създадени от Вулканското главно командване. Повечето от тях са по-стари от Федерацията.

 • Паан Мокар
 • Вулканска лунна колония

Други колонии на Федерацията[]

Много от тези колонии са създадени от Федерацията. Често, граждани на Федерацията от различни светове ще живеят заедно в тези колонии.

 • Колония на Ажилон Прайм (Ажилон Прайм)
 • Алдебаранска колония (Алдебаранска система)
 • Колония на Арканис IV (Арканис IV)
 • Колония на Арчър IV (Арчър IV)
 • Колония на Арвада III (Арвада III)
 • Колония на Бариса Прайм (Бариса Прайм)
 • Колония Бенеция (Бенеция)
 • Колония на Беренгария VII (Беренгария VII)
 • Колония на Бета VI (Бета VI)
 • Колония на Борадис III (Борадис III)
 • Колония Калдос (Калдос II)
 • Колония Кампор (Кампор III)
 • Колония на Цербер (Цербер)
 • Колония на Цестус III (Цестус III, унищожена през 2267, построена наново през 2371)
 • Колония на Колтар IV (Колтар IV)
 • Колония на Сигния Майнър (Сигния Майнър)
 • Колония Делта Рана IV (Делта Рана IV, унищожена през 2366)
 • Колония Гален IV (гален IV)
 • Колония на Гама Хидра IV (Гама Хидра IV)
 • Колония на Гаулт (Гаулт)
 • Колония на Гемулон V (Темулон V, планирана за 2350те, но така и не е създадена)
 • Колония Ханолан
 • Колония Ядара
 • Колония на Айвър Прайм (Айвър Прайм, унищожена през 2373)
 • Колония Янус VI (Янус VI)
 • Колония на Кесик IV (Кесик IV)
 • Колония на Мантилс (Мантилс)
 • Колония Манзар (Сектор 441)
 • Колония Мелона
 • Колония на Мидос V (Мидос V)
 • Колония на Минос Корва (Минос Корва)
 • Колония MS I
 • Колония Неру (Сектор Бажор)
 • Колония Нов Берлин
 • Колония Нова Франция (Сектор Бажор)
 • Колонии Нов Париж
 • Колония Нов Провидънс (Джурет IV, унищожена през 2366)
 • Колония Норпин (Норпин V)
 • Колония Омикрон (Омикрон Сети III, преместена през 2267)
 • Колония Омикрон Тета (Омикрон Тета, унищожена през 2336)
 • Колония на Змиеносец III (Змиеносец III)
 • Колония на Пентара IV (Пентара IV)
 • Колония на Планета Кю (Планета Кю)
 • Колония на Релва VII (Релва VII)
 • Колония на Куадра Сигма III (Куадра Сигма III)
 • Колония на Сетлик III (вероятно е унищожена през 2362)
 • Планетата на Шърман
 • Колония на Соларион IV (Соларион IV, унищожена през 2368)
 • Колония Стрнад (Система Стрнад, преместена през 2364)
 • Колония Тантал (Тантал V, наказателна колония)
 • Колония Таранко
 • Колония Тарсус IV (Тарсус IV)
 • Колония Тендара
 • Колония на Тета VII (Тета VII)
 • Колония Триакус

Колонии, независими от Земята или Федерацията[]

Тези колонии са обявили независимост от Земята или Федерацията, са били отстъпени на други правителства, или са били създадени тайно.

 • Колония Бринглоид V (Бринглоид V, забравена до 2365, след това преместена в колонията Марипоса)
 • Колония на Дорван V (Дорван V, отстъпена на Кардасианския съюз през 2370)
 • Колония Геном (Моаб IV, напълно се е изолирала до 2368)
 • Колония на Хактон VII (Хактон VII, демилитаризирана зона)
 • Колония на Джурая (Джурая, отстъпена на Кардасианския съюз през 2370)
 • Колония Марипоса (Марипоса, забравена до 2365, след това се обединява с Колония Бринглоид V)
 • Колония на Марва IV (Марва IV, колония на маките в демилитаризираната зона)
 • Колония на Куатал Прайм (Куатал Прайм, колония на маките в демилитаризираната зона, бивша кардасианска колония)
 • "Колония Санта Мария" (Система Орелий, основана тайно, открита е през 2370)
 • Колония на Салва II (Салва II, отстъпена на Кардасианския съюз през 2370, частично преместена на Марва IV)
 • Колония на Солосос III (Солосос III, колония на маките в демилитаризираната зона)
 • Колония на Солток IV (Солток IV, демилитаризирана зона)
 • Колония Тау Сигна V (Тау Сигна V, отстъпена на Шелиак и евакуирана през 2366)
 • Колония Тера 10 (Тера 10, забравена до 2269, след това е преместена на Верданис)
 • Колония на Тракен II (Тракен II, колония на маките в демилитаризираната зона)
 • Колония Туркана IV (Туркана IV, обявява независимост през 2350те)
 • Колония на Умот VIII (Умот VIII, демилитаризирана зона)
 • Колония на Велоз Прайм (Велоз Прайм, колония на маките в демилитаризираната зона, бивша кардасианска колония)
 • Волански колонии (Волан II и Волан III, отстъпени на Кардасианския съюз през 2370)
Advertisement