FANDOM


Колониите на Федерацията са тези колонии, които попадат под властта и юрисдикцията на Обединената Федерацията на планетите. Във Федерацията има много колонии на планетите членки.

Земни колонии Редактиране

Тези колонии са създадени от различни земни правителства или от Обединената Земя и обикновено са близко до Земята. Повечето от тях са по-стари от самата Обединена Федерация на планетите.

Вулкански колонии Редактиране

Тези колонии са създадени от Вулканското главно командване. Повечето от тях са по-стари от Федерацията.

Други колонии на Федерацията Редактиране

Много от тези колонии са създадени от Федерацията. Често, граждани на Федерацията от различни светове ще живеят заедно в тези колонии.

Колонии, независими от Земята или Федерацията Редактиране

Тези колонии са обявили независимост от Земята или Федерацията, са били отстъпени на други правителства, или са били създадени тайно.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.