FANDOM


Terran Empire insignia, 2150s

Официална емблема на Теранската империя.

Огледалната вселена е паралелна измислена вселена, в която се намира историята в няколко епизода на Стар Трек. Героите в огледалната вселена са по принцип същите като героите в „нормалната вселена“ на Стар Трек (например, там е капитан Кърк и Спок), но тяхната личност като цяло е по-агресивна, недоверчива и опортюнистична. Огледалната вселена представя галактика, маркирана от непрекъснато война, в която няма свобода за състрадание. Униформите са по-привлекателни, например жените носят дрехи, които показват пъпа. Човечеството е поробило десетки извънземни светове и е формирало Теранската империя. Офицерите са варварски и дисциплината се налага от мъчения. Офицерите могат да напреднат в ранг ако убиват висши офицери, които смятат че са некомпетентни. Военният поздрав е в римски или нацистки стил и се използва от всички членове на екипажа, за да покаже своята лоялност.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.