Memory Alpha
Advertisement
Omega Molecule

Омега молекули в момент на спонтанно стабилизиране

Омега молекулата е краткотрайна, високо нестабилна молекула, възможно най-мощната и унищожителна субстанция позната във вселената. Някои видни космолози от Федерацията теоризират, че Омега е съществувала в природата само миг след Големият взрив, когато вселената ни се е родила.

Омега има толкова енергия, че само няколко от тях биха могли да захранват с енергия цяла цивилизация. Молекулата би могла да се синтезира, чрез използването на боронитна руда. Омега молекула е била създадена пред късния 23 век от д-р Кетеракт, учен от Федерацията. Тя остава стабилна само за части от секундата и експлодира, убивайки 127 водещи учени, унищожавайки станцията и създавайки пукнатини в подпространството на няколко светлинни години, правейки пътуването на светлинна и подспространствените комуникациите невъзможни.

Звездният флот веднага осъзнава опасността от използването дори и на няколко Омега молекули. Без подпространството, планетите и космическите кораби нямат да имат начин да пътуват и комуникират, унищожавайки по този начин цялата междузвездна цивилизация. Постигането на светлинна технология от по-слабо развити цивилизации ще бъде невъзможно и достигането на „последната граница” ще бъде недостижимо. Звездния флот не само забранява използването на Омега молекулата, но и създава Омега Директивата, задължаваща унищожението на тази молекула с всички възможни средства и на всяка цена. Информацията за тази молекула се предоставя единствено на хора с ранг от капитан и нагоре.

Omega Molecules Destroyed

Омега молекулите са унищожени

Знанието за Омега не се простира само в границите на Федерацията. Борг научават за субстанцията, чрез асимилиране на 12 вида, имащи знанията за нея. Те успяват да синтезират молекула, но тя експлодира унищожавайки 29 кораба - 600 000 дрони. Борг разпознават тази молекула като Частица 010. Те я почитат, вярвайки, че тя е съвършена, без недостатъци. Тъй като за тях това е съвършенство, те се опитват на всяка цена да я асимилират, създавайки за целта хармонична резонансна камера, която теоритично да я стабилизира.

Друга цивилизация в Делта квадранта успява да създаде около 200 милиона Омега през 2374. Те успяват да държат молекулата стабилна, използвайки нейните собствени трептения да стабилизират задържащото й поле, макар в последствие да опустошава лаболаторията им. USS Вояджър успява да унищожи молекулата преди да направи повече щети на подпространството. Седма от девет адаптира технологията на Борг - хармонична ресонасна камера - създадена да излъчва противоположни честоти, които да разложат междуамотните й връзки. Няколко секунди преди да се декомпресира товарния отсек, за да изхвърли камерата, молекулата започва да се стабилизира от самосебе си. Омега биват унищожени, чрез модифицирано гравиметрично торпедо. По-късно в холодека в програмата за Да Винчи, Седма от девет си казва "за 3.2 сек. аз видях съвършенството". (VOY: "Директивата Омега")

Advertisement