FANDOM


Офицерът е лице част от състава на военни, полицейски и други подобни организации. Във военната служба ролята на такова лице включва командване, поддържане на дисциплината и планирането на различни операции. Различните организации притежават определени критерии, изпълнението на които е необходимо за придобиването на офицерски статус.

Производство в офицерски чин Редактиране

Производство в офицерски чин обикновено изисква издаването на заповед от върховната влас на съответната служба, като например нейния главнокомандващ, която позволява на дадена личност да придобие офицерски чин, с всички привилегии и задължения произтичащи от него.

Офицерът може да бъде временно произведен в команден ранг по време на военен конфликт, за да замести друг изваден от строя или убит офицер. Така например, през 2366 година, командир Уилям Т. Райкър получава полева заповед за производство в чин капитан и командването на USS Ентърпрайз (NCC-1701-D) след отвличането и асимилирането на капитан Жан-Люк Пикар от боргите.

В ситуации, които правят невъзможен контакта със Звездния флот за дълъг период от време, командващите офицери разполагат с властта да издават или отменят заповеди за производство в чин на подчинените им офицери, т.е. да ги повишават или понижават. Характерен пример за това е случаят, в който капитан Катрин Джейнуей повишава своя главен тактически офицер лейтенант Тувок в чин на младши командир или когато тя понижава младши лейтенант Том Парис до ранг мичман само, за да го повиши отново в стария му чин след една годинa примерна служба.

Звезден флот Редактиране

Jean-Luc Picard, 2366

Жан-Люк Пикар - офицер носещ званието капитан.

В Звездния флот офицерът е личност, която е следвала и завършила четиригодишната кадетска програма в Академията на Звездния флот. При завършването се издава заповед за произвеждане в най-нисшото офицерско звание мичман. В комплект със заповедта се издава и диплома за бакалавърска степен за съответната завършена научна област.

Офицерите се отличават от подофицерите с употребата на ясна йерархична структура на званията.

Офицерска йерархия Редактиране

Офицерски звания в Звездния флот от най-ниското до най-високото:

 1. Мичман
 2. Младши лейтенант
 3. Лейтенант
 4. Младши командир
 5. Командир
 6. Капитан
 7. Комодор (контраадмирал, долна половина)
 8. Контраадмирал (горна половина)
 9. Вицеадмирал
 10. Адмирал
 11. Адмирал на флота

Други свързани термини Редактиране

При необходимост определени офицерски позиции могат да бъдат заемани от подофицери и дори цивилни лица.

По ранг Редактиране

По титла Редактиране

В командната структура Редактиране

По отдел Редактиране

Argyle

Инженерен офицер от Звездния флот (2364)

По функция Редактиране