FANDOM


Плазмения фазер е оръжие планирано за създаване от Звездния флот за борба с боргите.

Към 2366 година то е още на етапа на чертожната дъска като се смята, че за създаването му ще са необходими от 18 до 24 месеца.

При подготовката за посрещането на неизбежното през тази година боргско нападение младши командир Шелби предлага да се модифицира модела на плазмения фазер, така че той да бъде пригоден към съществуващите на борда на USS Ентърпрайз технологии.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.