Memory Alpha
Advertisement
Ma icon planets Портал Наука

Науката е система за придобиване и организиране на практически и теоритични знания. Математиката, природните науки и обществените науки са трите основни бранша на науката. Учените се занимават с научни проучвания за да разширят научните знания, да формират хипотези и да създават теории.

Избран квадрант

Портал:Наука/Избран квадрант

Преглед по категория Преглед по бранш
 • Антропология
 • Археология
 • Астробиология
 • Астрономия
 • Астрофизика
 • Биология
 • Биохимия
 • Ботаника
 • Времева механика
 • Вулканология
 • Генетично инженерство
 • Генитроника
 • География
 • Геология
 • Гравиметрика
 • Евгеника
 • Екология
 • Екзопсихология
 • Екзохимия
 • Ендокринология
 • Ентомология
 • Епистемология
 • Етимология
 • Етноботаника
 • Звездна картография
 • Зоология
 • Информатика
 • Квантова механика
 • Квантова химия
 • Кибернетика
 • Космология
 • Ксенология
 • Логика
 • Математика
 • Медицина
 • Молекулярна биология
 • Морска биология
 • Нанотехнология
 • Океанография
 • Органична химия
 • Орнитология
 • Палеонтология
 • Планетология
 • Психология
 • Роботика
 • Сеизмология
 • Танатология
 • Тераформиране
 • Химия
 • Физика
 • Физиология
Advertisement