Memory Alpha
Advertisement

Сарек - един от най-известните посланици служили на Федерацията и Вулкан.

Посланикът е официален дипломатически представител на дадено правителство или политическа общност в чужда сходна структура или политическа организация. Посланиците действат като ръководители на посолства.

Обикновено, в рамките на организационната структура на Обединената федерация на планетите, посланиците представляват ОФП в светове, които не са нейни членове или собствените си светове, които са членове, пред самата Федерацията. Известни са също така случаи, при които Федерацията е представлявана от посланици в светове, които са нейни членове. Така например след като напуска Звездния флот, през 2169 година, Джонатан Арчър става посланик на ОФП на Андория.

Едно от главните правомощия на всеки посланик е да отправя дипломатически протест в нобходимите случаи, а вследствие на високопоставената си позиция посланиците на Федерацията имат също властта да издават заповеди на и отправят инструкции до командирите на кораби от Звездния флот.

При условия, че дипломатическия протокол не изисква присъствието на представител с посланически ранг, обикновено неговата роля се поема от офицер за свръзка зает в съответните военни или граждански правителствени служби.

В зората на кариерата си Жан-Люк Пикар ръководи наземен екип, за да спаси посланик на планетата Милика III. Успехът на тази мисия дава посока на бъдещето му развитие в Звездния флот.

Вижте също[]

Външни препратки[]

Advertisement