Memory Alpha
Advertisement

Това е списък с посланици.

Андория (преди Федерацията)[]

Телар (преди Федерацията)[]

 • Грал

Вулкан (преди Федерацията)[]

Обединена Федерация от планети[]

Клингонска империя[]

 • Кел
 • Кор (на Вулкан)
 • Корд (на Нимбус III)

Ромуланска Звездна империя[]

 • Кейтлин Дар (на Нимбус III)
 • Нанклус (във Федерацията)

Други[]

 • Бриам (Криоски посланик на Валт Минор)
 • Билет (Иярански посланик във Федерацията)
 • Е'Тишра (Т'Лани III)
 • Фалоу (Уади посланик във Федерацията)
 • Ходин (Гидеонски посланик във Федерацията)
 • Колос (Медусански посланик във Федерацията)
 • Локел (Иярански посланик във Федерацията)
 • Маурик (Кес посланик във Федерацията)
 • О'Заал (съ-координатор на Antarian Trans-stellar Rally)
 • Петри (Троюс посланик на Елас)
 • Рива (Раматис III)
 • Шарат (Келерун)
 • Вовал (Иярански във Федерацията)

Безименни посланици[]

 • Катулански посланик
 • Клингонски посланик
 • Толиански посланик(и)
Advertisement