Memory Alpha

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, посредством превключвателите срещу тях, и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 16:59, 3 декември 2018JoePlay беседа приноси 2155 байта +2155 Нова страница: ==Adoption request== Hi. I’ve given you admin and bureaucrat rights on this community as you requested. You now have the tools you need to clean up, customize, and ma...