Графика на система в сектор 1156 показваща траекторията на преминаващата през нея комета "Д'Арси".

Сектор 1156 е неутрален регион в космическото пространство, който е картографиран от Федерацията към 2370 година и се намира през два сектора от системата Д'Арси.

През 2370 година USS Ентърпрайз (NCC-1701-D) проучва свободно носеща се из космоса комета, за която се счита, че е произлязла от системата Д'Арси.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.