FANDOM


Сектор 3556 е регион в космическото пространство, който се намира в квадрант Делта. Изходната точкна на Барзановата червейна дупка се премества в този сектор, в територия отвъд ръкава Денкири. Впоследствие изходът отново се отмества в неизвестна точка.

През 2366 година ференгите Алидор и Кол остават заседнали в сектор 3556 след като използват дупката, за да стигнат до квадрант Делта, но не успяват отново да влезнат в нея преди изходната точка да се е отместила.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.