FANDOM


Сектор 213 е регион в космическото пространство, който се намира в квадрант Алфа и включва в пределите си планетарната система Орелиус. В близост до него е разположен сектор Бажор.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.