FANDOM


JadziaDax2374

Трил.

Трил са хуманоиден вид, роден в планетата Трил в квадранта Алфа. Малък процент от населението Трил съществуват съвместно със съзнателен симбиотичен организъм, известен като симбион в техните тела. Получените обединени Трил индивиди имат личности, които са синтез на двете същества, включително спомените и, до известна степен, личностите на предишните домакини на симбиона. По този начин съединеното същество придоби всички умения и професии на предишните домакини. Още през 2367 г. фактът, че някои трили съществуват като свързан симбиотичен вид, е широко неизвестен, дори и за учените от Федерацията като Джадзия Дакс и Езри Дакс.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.