FANDOM


Галакси дорзален фазер

Дорзалната фазерна редица на кораб от клас Галакси в действие.

Фазерна бойна редица е термин отнасящ се за фазерни оръжия с голям брой излъчватели монтирани на звездни кораби, космически станции и т.н.

Масово използваните през 23-ти век фазерни банки, които съдържат един или няколко фазерни излъчватели, са заменени от фазерните редици през началото и средата на 24-ти век. Тази нова система се характеризира с огромен брой излъчватели подредени последователно в лента. В зависимост от големината на кораба и мястото на корпуса, на което е монтирана, такава фазерна редица може да има дължина от стотици метри. При стрелба от двата края на редицата протичат енергийни потоци, които се сливат в най-подходящото за прицелване място, от което съответните фазерни излъчватели освобождават фазерния лъч.

Корабите от клас Галакси обикновено притежава единадесет фазерните редици. Двете най-големи са разположени по вентралната и дорзалната част на чинията. Всички останали са разположени по корпуса на инженерната секция като една дванадесета редица се показва единствено при отделяне на чинията.

Корабите от клас Интрепид са екипирани с тринадесет фазерни редици и четири отделни фазерни банки.

Корабите от клас Суверен първоначално имат дванадесет фазерни редици, от които седем дорзални и пет вентрални. До 2379 година обаче са добавени още четири.

През 2371 година Коринас иска информация за фазерните редици на USS Дефайънт от капитан Сиско. В началото на войната с Доминиона екипажът на USS Дефайънт подрежда изразходваните енергийни клетки от фазерните редици в столовата като знак за своята решимост.

Кардасианските кораби от клас Галор също разполагат с голям брой фазерните редици, които имат 360 градуса покритие. Те са използвани по време на операция "Връщане" главно за борба с федерационните щурмови изтребители.


Външни препратки Редактиране

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.