USS Voyager
Файл:Voyager-bottom.jpg
Клас: Шаблон:ShipClass
Регистрационен номер: NCC-74656
Организация: Federation/Starfleet
Статут: Active (2378)

Този шаблон може да бъде използван на всяка страница за космически кораб. Можете да видите как изглежда отдясно.

Променливи

Картинка 
Файл с картинка
Име 
Име на кораба
Клас 
Клас или Тип
Номер 
Регистрационен номер. Ако няма, оставете полето празно
Организация 
Име на организацията използваща кораба
Статут 
Статут на кораба, когато е видян за последно.
Дата 
Година на даване на статута.

Код

Следният код може да бъде копиран в началото на всяка статия за космически кораб.

{{Кораб|
    Картинка= 
|      Име= 
|      Клас= 
|     Номер= 
|  Организация= 
|     Статут= 
|      Дата= 
}}
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.