FANDOM


Шести флот е един от флотове на Звездния флот взели участие във войната с Доминиона.

В началото на 2375 година Шести флот е изтеглен от болианския фронт за преназначение. Това предизвиква загриженост у Уеюн, когато той преглежда доминионски разузнавателни доклади заедно с Дамар.


Външни препратки Редактиране

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.