Memory Alpha
Advertisement

Събития[]

  • Съществото Редджак убива осем жени от марсианските колонии. (TOS: "Вълк в кошарата")
  • Изстрелян е земният колонизиращ кораб VK Юри Гагарин. (TNG: "Нагоре по високата стълба")
  • Проведено е кратко изследване на тауреанската система, по време на което изчезва космически кораб. В следващите 164 години, в региона ще изчезва кораб на всеки 27.346 години. (TAS: "Песента на сирените")


2104 22 век
2100те
2106
Advertisement