Memory Alpha

Години[]

 • 2180
 • 2181
 • 2182
 • 2183
 • 2184
 • 2185
 • 2186
 • 2187
 • 2188
 • 2189

Събития[]

 • Установена е Новата световна икономика във Федерацията, и парите излизат от употреба. (VOY: "Мрачна граница")


2170те Времева линия
22 век
2190те