Advertisement

Събития

  • 2758 - Експлодира неутронна звезда, част от двойната звездна система в сектора Кавис Алфа. (TNG: "Еволюция")
  • 2769 - Антрополози от Федерацията от този век се връщат назад във времето за да наблюдават построяването на Голямата пирамида в Гиза, като се съобразяват с Времевото съглашение. (ENT: "Студен фронт")
  • Мистериозният покровител на Сулибанския Кабал е от този век. (ENT: "Шокова вълна", "Шокова вълна, втора част")


27 век Времева линия 29 век
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.