Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha  ОтносноУказания и правила → Авторско право
Тази страница трябва да бъде преведена на следните езици:

Czech, Esperanto, Español, Polski, Русский

Ако говорите някой от следните изици, моля помогнете като преведете страницата.

Стар Трек, Стар Трек: Следващото поколение, Стар Трек: Космическа станция 9, Стар Трек: Вояджър и Стар Трек: Ентърпрайз са запазени търговски марки на CBS Corporation. Memory Alpha не е свързана или подкрепяна от CBS. Memory Alpha е създадена за лична и некомерсиална употреба.

Memory Alpha не твърди, че съдържанието представено на тази уеб страница е "официално" или публикувано от собственика на споменатите търговските марки. Memory Alpha ще вземе всички необходими мерки, че употребата на търговските марки няма да обърка по никакъв начин потребителите на сайта. Memory Alpha не притежава нито Стар Трек', нито имената свързани с него. Картинките показани на този сайт са собственост на Paramount Pictures (за скрийншотове и подобни картинки) или на създателя на картинката. Потребителите могат да свалят коя да е картинка, изобразена на този сайт, за лична употреба, стига да не се използва с търговска цел.

Съдържание на Memory Alpha[]

Текстово съдържание[]

Всеки може да използва текстовото съдържание на Memory Alpha в уеб страници, статии, или други публикации, ако са следвани изискванията на Лиценза Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5:

  • не можете да използвате съдържанието с комерсиални цели,
  • трябва да споменете автора/ите на оригиналната статия, и
  • при редистрибуция, трябва да запознаете останалите с условията на лиценза.

Ако копирата Memory Alpha статията, второто и третото задължение могат да бъдат изпълнени, като просто дадете препратка към статията в Memory Alpha.

Ако променята или добавяте съдържание, трябва да споменете авторите и да предоставите достъп до оригиналния текст.

Важно: Стар Трек заглавията и свързаните с тях имена са собственост на Paramount Pictures. Администраторите на Memory Alpha вярват, че експлоатацията на този сайт спада към определението "честна употреба", според законите за авторско право на САЩ.

Вижте също: Защо Memory Alpha не използва GFDL

Картинки и други файлове[]

Картинките, изобразени в Memory Alpha остават собственост на техни създатели, и са включени в сайта с цел пример, според указанията за честна употреба. Освен ако оригиналния автор не даде разрешение, картинките не спадат къв лиценза Creative Commons. Във всички случаи, картинките трябва да бъдат качени на сайта заедно с бележка с:

  • името на автора на картинката или файла включително и препратка за контакт с оригиналния автор, или
  • източникът на картинката или файла (ако файлът е скрийншот или звук от официалния Стар Трек).

Трябва също да въведете информация за:

  • дали файлът е качен в Memory Alpha с разрешението на автора, или спада към правлита за честна употреба, и
  • източникът на файла, епизод, филм, книга, сайт и др.

Вижте също: Правила за използването на изображения

Права и задължения на потребителите[]

Ако допринасяте с материал в Memory Alpha, вие го лицензирате под Лиценза Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5. За да можете да допринасяте, вие трябва да сте в позиция да предоставите този лиценз, което означава че

  • вие притежавате авторските права на материала, защото сте го създали, или
  • сте придобили материала от източник, който позволява използването му под лиценза Creative Commons или подобен, защото материала се намира в публичен домейн или е публикуван под лиценза Creative Commons.

В първия случай, вие запазвате авторските си права върху материалите. Можете, в по-късен момент, да ги публикувате отново под друг лиценз. Във втория случай, ако включвате материали под лиценза Creative Commons, трябва да предоставите името на автора и препратка към оригиналния файл.

Използване на материали, защитени от авторско право[]

Ако използвате материали, защите от авторско право според правилата за "честна употреба," или сте получили специално разрешение да ползвате защитените материали от притежателя на авторските права, трябва да упоменете това в бележка (заедно с имената и датите). Нашата цел е да можем свободно на преразпределяме колкото се може повече материали от Memory Alpha (в рамките на закона за авторското право), затова оригинални картинки и звукови файлове, лицензирани под лиценза Creative Commons или са в публичен домейн са предпочитани пред защитените материали, използвани според правилата за честна употреба.

Не използвайте материали, които нарушават авторските права. Това сериозно може да навреди на проекта. Ако имате съмнения, напишете го сами.

Напълно легално е да прочетете някаква енциклопедична статия или друго произведение, и да го пренапишете чрез свои думи.

Ако срещнете нарушение на авторските права[]

Не е работа на обикновените потребители на Memory Alpha да претърсват всяка статия за нарушение на авторските права, но ако имате съмнения за такова, трябва поне да го споменете в дискусията на страницата. Други ще проучат ситуацията и ще вземат мерки ако се налака. Би било от голяма полза ако ни предоставите URL или друг източник, от който мислите, че е взет текста.

Някои случаи ще са фалшива тревога. Например, ако човекът, написал текста е автор на същия текст и го е публикувал на друго място, това не му отнема правото да го публикува тук под лиценза Creative Commons. Също, понякога можете да намерите текста другаде в интернет, копиран от Memory Alpha. И в двата случая, е добре да го отбележите в дискусионна страница за да няма повече такива фалшиви тревоги завбъдеще.

Ако част от старницата наистина е нарушение на авторските права, тогава частта съдържаща нарушението трябва да бъде премахната. Ако в по-късен етап е получено разрешение от автора, текстът може да бъде възстановен.

Ако има съмнения за нарушение на авторските права за цялата старница, тогава страницата трябва да бъде обсъдена в страница за възможни нарушения на авторското право. Ако, до седмица след започването на дискусията, страницата продължава да е в нарушение на авторските права, то тя трябва да бъде изтрите от базата данни.

Ако потребители продължават да публикуват материали, защитени от авторско право, след направени няколко предупреждения, то тези потребители ще бъдат блокирани и няма да могат да редактират статии в проекта.

Съмнения за нарушение на авторското право[]

В случай, че собственика на материал, защитен от закона за авторското право, смята че неговата работа се използва в нарушение, трябва да предостави списък с всички неща, които смята че са в нарушение, заедно с причината за това на екипа на Memory Alpha. Желателно е да предоставите име, заедно с пощенски адрес и e-mail за връзка.

Advertisement