Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha  ОтносноУказания и правила → Администратори

Администраторите са потребители на Memory Alpha със сисоп права. Те не са по-висши спрямо другите потребители, но могат да изпълняват задачи свързани с поддръжката и сигурността. Администраторите имат същите отговорности както и обикновените потребители.

Отговорностите на администраторите

Администраторите в Memory Alpha имат следните привилегии и отговорности:

  • Защитаване на страници. Администраторите могат да защитават страници, заради вандализъм или спор относно съдържанието. Това трябва да става само в редки случаи (вижте също: Политика на защита).
  • Изтриване и връщане. Администраторите могат да изтриват и връщат страници и картинки от Memory Alpha. Това става по-често, но е необходимо да се ограничи достъпа до тези функции за да се избегне вандализъм (вижте също: Политика на изтриване).
  • Блокиране и отблокиране. В някои редки случаи, администраторите могат да банват потребители от Memory Alpha, за определен период от време, или неограничено (вижте също: Банване и блокиране).
  • MediaWiki име. Администраторите могат да редактират защитени страници в MediaWiki namespace. (вижте също: MediaWiki име).

Как се става администратор

Ако смятате, че някой архивист заслужава да стане администратор, можете да го номинирате в списъка с номинации за администратори. Не можете да номинирате себе си за тази позиция. Политиката на Memory Alpha е да дава администраторски статут на всеки който е участвал активно в процеса на развитие на енциклопедията и е признат член на общността. Както във всяко уики, и тук колкото са повече администраторите толкова по-добре.

Няма стриктен стандарт за да се стаен администратор; обаче, се очаква номинирания да е регистриран член на общността поне от няколко месеца и да е направил поне няколко стотин редакции по статиите. Най-добре е номинираните да разбират добре указанията и правилата на Memory Alpha и да участват активно в прилагането на тези правила.

Когато някой е номиниран за администратор, номинацията трябва да се обсъди и гласува от всички регистрирани членове на общността. (На нерегистрираните потребители не им е позволено да гласуват.) Ако след най-малко седем дни, има единодушна подкрепа за номинацията, то тогава тя е приета и някой бюрократ ще предостави достъп на потребителя до администраторските привилегии. Ако не се стигне до съгласие в рамките на четиринадесет дни, номинацията отпада. С всеки вот трябва да се предостави и обосновка.

Потребителите могат да бъда номинирани отново след период от един месец от отпадането на номинацията. Няма ограничение в броя на номинациите за един потребител. Номинации на потребители, които са нови и/или неквалифицирани могат да отпаднат преди гласуването да е приключило.

Бюрократи

Бюрократите са администратори, които има възможността да правят други потребители администратори. В момента единственият бюрократ в българската версия на Memory Alpha е Tzarboris

Advertisement