Memory Alpha  ОтносноУказания и правилаАдминистратори → Номинации за администратори

Моля прочете как се става администратор преди да номинирате някого за администраторски привилегии. Номинациите изпратени на тази страница се обмислят поне седем дни; през това време, администраторите и регистрираните потребители могат да изкажат своето мнение и да гласуват. Нерегистрираните потребители не могат да гласуват. Номинациите, за които не се е стигнало до решение в четиринадесет дневен срок, се отхвърлят. Минали номинации, отхвърлени и приети, могат да бъдат видяни тук.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.