FANDOM


Wiki-unpadded  Относно → Указания и правила

Memory Alpha има политика предложена от администратори и одобрена от потребителите. Моля прочетете и се запознайте с нашите указания и правила. Ако имате някакви въпроси, предложения, или оплаквания, моля напишете ги в дискусионна страница на тази статия.

Страницата Memory Alpha:Промени в политиката съдържа информация с всички нови предложения и изяснения въведени в нашата политика. Добавете тази страница в списъкът ви за наблюдение за да следите за евентуални промени в политиката.

Основна политика Редактиране

Запомнете, че преди всичко Memory Alpha е енциклопедия. Моля за дискусии относно статии използвайте дискусионните им страници.

Вижте също: Най-срещаните Memory Alpha гафове за полезна информация за нови потребители и Промени в политиката за нещата които са били дискутирани в последно време.

Специфични указания Редактиране

Общи указания Редактиране

Указания за поведение Редактиране

Указания относно съдържанието Редактиране

Указания за оформянето Редактиране

Разни Редактиране

Налагане на политиката Редактиране

В повечето случаи, обикновените потребители могат да се справят, като си посочват грешките.

За проблемни случаи, администраторите могат да се намесят и временно да заключат страницата, докато нещата се успокоят. В краен слуай, администраторите могат да баннат потребителят, който причинява проблема.

Вижте също: Банване и блокиране и Политика на протекция