Memory Alpha
Advertisement

Шаблоните са начин, който позволява да се използват стандартизирани блокчета с текст в различни статии. Тези блокчета се намират в отделни страници започващи с "Шаблон:", и се обновяват автоматично, когато самият шаблон е обновен. С други думи, когато шаблона е обновен, не се налага да обновявате страниците, които го използват.

Шаблоните в Memory Alpha могат да се използват за много неща, и затова са групирани в четири основни категории:

  • Шаблони за съобщения. Тези шаблони съдържат важна информация за читателите/или архивистите. Обикновено са предназначени да привличат вниманието и да информират за състоянието на статията, дали за нарушение на авторските права, нужда от коментари, или пояснителна бележка.
  • Навигационни шаблони. Потребителите могат да създават навигационни шаблони, които свързват няколко статии в едно меню. Това е много полезна за статиите за сериалите, или за групо от статии, които имат обща тема.
  • Мета шаблони. В "Memory Alpha" съществуват страници, които се променят често; сред тях са страници за изтриване, номинации за избрани статии, началната страница и др. В тези случаи е по-добре текста, който не се променя да се включи в отделен шаблон, защото премахва нуждата един и същи текст да бъде записван отново и отново, а по-този начин се запазва дисковото пространство.
  • Шаблони за статии. Тези шаблони не са предназначени да бъдат добавяни автоматично в статията, а са по-скоро "съветници" за създаването на нова статия по определена тема.

Вижте също[]

  • Помощ: Шаблони
Advertisement