Star Trek en català Wiki
Advertisement
Bajor

Bajor.

Planeta de classe M situat al quadrant alfa, habitat per l'espècie humanoide anomenada bajorans. Bajor es va convertir en un enclavament estratègic després de l'aparició del Forat de Cuc que comunicava el seu territori amb el quadrant gamma.

Va estar sota ocupació de la Unió Cardassiana durant anys, després d'aconseguir que aquests abandonessin el planeta la Federació Unida de Planetes els va oferir la seva coŀlaboració per aconseguir l'estabilitat política i econòmica del planeta, així com per garantir la seva seguretat.

El planeta està dividit geogràficament en tres grans continents, i format principalment per grans oceans. Cada un dels continents està dividit en nombroses províncies.


Races de Star Trek
AndroidesAndorians (Andòria) • ArcadiansBajorans (Bajor) • Betazoides (Betazed) • BinarisBorgsBreenCardassians (Cardàssia) • DenobulansEl-AuriansEntitat cristaŀlinaFerengis (Ferenginar) • Fundadors / Jem’Hadar / Vorta (Domini) • Humans (Terra) • HirògensInsectoides (Espècie 8472) • KazonKelpiansKlingons (Kronos) • OcampaContinuum QRomulans (Ròmul i Rem) • SúlibansTalaxiansTeŀlarites (Teŀla) • TholiansTrillsVulcanians (Vulcà) • Xindi
Advertisement