Star Trek en català Wiki
Advertisement
Cardàssia Superfície

Cardàssia

Planeta principal de la Unió Cardassiana, i món nadiu dels cardassians. És un planeta de classe M situat al quadrant alfa, a poca distància del sistema que acull el planeta Bajor, que va estar sota la seva ocupació durant anys.

En els seus orígens Cardàssia va ser un planeta dedicat fonamentalment a l'art i l'arquitectura, arribant a construir autèntiques meravelles. No obstant això, greus problemes interns al planeta van convertir als seus habitants en una espècie clarament expansionista, amb intenció de garantir la seva supervivència.

Resultava especialment interessant el disseny de la seva ciutat capital abans de patir els bombardejos finals de la guerra entre l'aliança de la Federació, klingons i romulans contra el Domini.


Races de Star Trek
AndroidesAndorians (Andòria) • ArcadiansBajorans (Bajor) • Betazoides (Betazed) • BinarisBorgsBreenCardassians (Cardàssia) • DenobulansEl-AuriansEntitat cristaŀlinaFerengis (Ferenginar) • Fundadors / Jem’Hadar / Vorta (Domini) • Humans (Terra) • HirògensInsectoides (Espècie 8472) • KazonKelpiansKlingons (Kronos) • OcampaContinuum QRomulans (Ròmul i Rem) • SúlibansTalaxiansTeŀlarites (Teŀla) • TholiansTrillsVulcanians (Vulcà) • Xindi
Advertisement