Star Trek en català Wiki
Advertisement
Entitat Cristaŀlina

L'entitat cristaŀlina.

Ľentitat cristaŀlina és una forma de vida amb una estructura similar a la del vidre, de grans dimensions, que es desplaça per l'espai. S'alimenta de l'energia vital d'animals i plantes, ja estiguin en un planeta com en una nau esteŀlar.

La primera informació que es té és a la data esteŀlar 41242.4 (any 2364), quan l'USS Enterprise (NCC-1701-D) es troba en l'espai amb ella. Anys enrere aquesta mateixa criatura havia atacat la colònia científica de la Federació Unida de Planetes situada al planeta Omicron Zeta, on tenia el seu laboratori el doctor Soong, creador d'en Data. En aquest atac van morir tots els colons, i el planeta va quedar completament estèril, sense formes de vida animals ni vegetals.

L'any 2368 es té un nou contacte amb ella, en atacar la colònia situada a Melon IV. En aquesta ocasió, però, la majoria dels colons van aconseguir sobreviure refugiant-se en les coves del planeta a suggeriment del tinent comandant Data que es trobava a la superficie amb el comandant William T. Riker ir la doctora Beverly Crusher. Llavors, és investigada i quan el capità Jean-Luc Picard intenta contactar amb ella mitjançant una serie de pulsos de gravitons, la doctora Kila Marr la destrueix alterant el patró dels pulsos. Aquests van fer ressonar l'entitat fent que aquesta quedés destruida.


Races de Star Trek
AndroidesAndorians (Andòria) • ArcadiansBajorans (Bajor) • Betazoides (Betazed) • BinarisBorgsBreenCardassians (Cardàssia) • DenobulansEl-AuriansEntitat cristaŀlinaFerengis (Ferenginar) • Fundadors / Jem’Hadar / Vorta (Domini) • Humans (Terra) • HirògensInsectoides (Espècie 8472) • KazonKelpiansKlingons (Kronos) • OcampaContinuum QRomulans (Ròmul i Rem) • SúlibansTalaxiansTeŀlarites (Teŀla) • TholiansTrillsVulcanians (Vulcà) • Xindi
Advertisement