FANDOM


Ferenginar

Ferenginar.

Ferenginar és el nom del planeta nadiu dels ferengis, una raça que es mou únicament per l'opció d'obtenir beneficis econòmics personals.

El seu edifici més conegut i característic és la Torre del Comerç, situada a la Plaça del Mercat Sagrat. És la construcció de més superfície i alçada de tot el planeta, així com la seu de les institucions comercials més importants i de les oficines del líder de l'Aliança Ferengi, el gran Nagus.

El seu clima és d'una gairebé incessant pluja, i rars els dies en què aquesta no fa acte de presència.


Races de Star Trek
AndroidesAndorians (Andòria) • ArcadiansBajorans (Bajor) • Betazoides (Betazed) • BinarisBorgsBreenCardassians (Cardàssia) • DenobulansEl-AuriansEntitat cristaŀlinaFerengis (Ferenginar) • Fundadors / Jem’Hadar / Vorta (Domini) • Humans (Terra) • HirògensInsectoides (Espècie 8472) • KazonKelpiansKlingons (Kronos) • OcampaContinuum QRomulans (Ròmul i Rem) • SúlibansTalaxiansTeŀlarites (Teŀla) • TholiansTrillsVulcanians (Vulcà) • Xindi