Star Trek en català Wiki
Advertisement
Ferenginar

Ferenginar.

Ferenginar és el nom del planeta nadiu dels ferengis, una raça que es mou únicament per l'opció d'obtenir beneficis econòmics personals.

El seu edifici més conegut i característic és la Torre del Comerç, situada a la Plaça del Mercat Sagrat. És la construcció de més superfície i alçada de tot el planeta, així com la seu de les institucions comercials més importants i de les oficines del líder de l'Aliança Ferengi, el gran Nagus.

El seu clima és d'una gairebé incessant pluja, i rars els dies en què aquesta no fa acte de presència.


Races de Star Trek
AndroidesAndorians (Andòria) • ArcadiansBajorans (Bajor) • Betazoides (Betazed) • BinarisBorgsBreenCardassians (Cardàssia) • DenobulansEl-AuriansEntitat cristaŀlinaFerengis (Ferenginar) • Fundadors / Jem’Hadar / Vorta (Domini) • Humans (Terra) • HirògensInsectoides (Espècie 8472) • KazonKelpiansKlingons (Kronos) • OcampaContinuum QRomulans (Ròmul i Rem) • SúlibansTalaxiansTeŀlarites (Teŀla) • TholiansTrillsVulcanians (Vulcà) • Xindi
Advertisement