FANDOM


Foratdecuc

Esquema del forat de cuc.

Un forat de cuc és un tret topològic de l'espai-temps que consisteix essencialment en un camí més curt dins l'espai i el temps. Un forat de cuc té al menys dues boques que estan connectades a un sol pas. Si el forat de cuc es pot travessar, la matèria pot viatjar des de una de les boques a l'altra pel forat. Un espai-temps que conté forats de cuc es una solució vàlida de la relativitat general.

El terme forat de cuc fou introduït pel físic teòric americà John Wheeler en el 1957.