FANDOM


Wormhole travel as envisioned by Les Bossinas for NASA

Una nau viatjant a l'hiperespai.

Inventat per Zefram Cochrane l'any 2063, aquest motor permet fer viatges a velocitats majors a la de la llum. Quan en Zefram Cochrane va entrar a l'hiperespai, va atraure l'atenció dels vulcanians, fent-hi el primer contacte amb els humans.

Referències Edit

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.