Star Trek en català Wiki
Advertisement

Els Jem’Hadar són una espècie humanoide de Star Trek que només apareixen a Star Trek: Espai profund 9. Els Jem’Hadar són éssers reptiloides clonats i dissenyats genèticament pels fundadors com la força guerrera i militar del Domini, potència dominant al quadrant gamma.[1]

Els Jem’Hadars estan dissenyats per a ser màquines de matança. Com tots són clons sorgeixen en grans piscines de reproducció, i als tres dies arriben a la maduresa suficient per anar a la batalla. No necessiten menjar, beure, dormir, relaxar-se, ni descansar, i en ser tots clons (i tots homes) tampoc necessiten tenir relacions sexuals. Encara que no requereixen ingerir aliment, excepte en el període de gestació, són addictes al Ketracel Blanc, una droga altament addictiva dissenyada pels Fundadors per controlar-los. [1]

La gran majoria dels Jem’Hadars són devotament lleials als Fundadors a qui consideren déus, i segueixen lleialment (encara a costa de les seves pròpies vides) les ordres dels Vorta (l'espècie administradora-diplomàtica dissenyada pel Domini). Tot i que un grup aïllat de Jem’Hadars intenta fallidament obtenir el Ketracel Blanc per a alliberar-se del control dels Fundadors en el capítol "To The Death". [1]

Referències[]


Races de Star Trek
AndroidesAndorians (Andòria) • ArcadiansBajorans (Bajor) • Betazoides (Betazed) • BinarisBorgsBreenCardassians (Cardàssia) • DenobulansEl-AuriansEntitat cristaŀlinaFerengis (Ferenginar) • Fundadors / Jem’Hadar / Vorta (Domini) • Humans (Terra) • HirògensInsectoides (Espècie 8472) • KazonKelpiansKlingons (Kronos) • OcampaContinuum QRomulans (Ròmul i Rem) • SúlibansTalaxiansTeŀlarites (Teŀla) • TholiansTrillsVulcanians (Vulcà) • Xindi
Advertisement