FANDOM


Kronos

Kronos.

El món natal dels klingons és Kronos (en idioma klingon Qo'noS). És un planeta de color verd que gira al voltant de l'estrella Klingon i en què es troba la capital de l'Imperi Klingon.

Kronos està compost per una única massa de terra juntament amb un enorme oceà. Té uns canvis climàtics molt bruscos i que causen èpoques de un gran calor i altres d'un fred insuportable.

La Capital de l'Imperi va romandre neutral durant la guerra civil klingon que va enfrontar les cases de Sela i Movar. Kronos es troba relativament a prop de Vulcà, seria possible comunicar amb ell quatre dies desprès d'haver partit de Kronos a hiperespai.


Races de Star Trek
AndroidesAndorians (Andòria) • ArcadiansBajorans (Bajor) • Betazoides (Betazed) • BinarisBorgsBreenCardassians (Cardàssia) • DenobulansEl-AuriansEntitat cristaŀlinaFerengis (Ferenginar) • Fundadors / Jem’Hadar / Vorta (Domini) • Humans (Terra) • HirògensInsectoides (Espècie 8472) • KazonKelpiansKlingons (Kronos) • OcampaContinuum QRomulans (Ròmul i Rem) • SúlibansTalaxiansTeŀlarites (Teŀla) • TholiansTrillsVulcanians (Vulcà) • Xindi