Star Trek en català Wiki
Advertisement
Kronos

Kronos.

El món natal dels klingons és Kronos (en idioma klingon Qo'noS). És un planeta de color verd que gira al voltant de l'estrella Klingon i en què es troba la capital de l'Imperi Klingon.

Kronos està compost per una única massa de terra juntament amb un enorme oceà. Té uns canvis climàtics molt bruscos i que causen èpoques de un gran calor i altres d'un fred insuportable.

La Capital de l'Imperi va romandre neutral durant la guerra civil klingon que va enfrontar les cases de Sela i Movar. Kronos es troba relativament a prop de Vulcà, seria possible comunicar amb ell quatre dies desprès d'haver partit de Kronos a hiperespai.


Races de Star Trek
AndroidesAndorians (Andòria) • ArcadiansBajorans (Bajor) • Betazoides (Betazed) • BinarisBorgsBreenCardassians (Cardàssia) • DenobulansEl-AuriansEntitat cristaŀlinaFerengis (Ferenginar) • Fundadors / Jem’Hadar / Vorta (Domini) • Humans (Terra) • HirògensInsectoides (Espècie 8472) • KazonKelpiansKlingons (Kronos) • OcampaContinuum QRomulans (Ròmul i Rem) • SúlibansTalaxiansTeŀlarites (Teŀla) • TholiansTrillsVulcanians (Vulcà) • Xindi
Advertisement