Star Trek en català Wiki
Advertisement

Ròmul és un dels dos móns de l'Imperi Esteŀlar Romulà. Orbita una estrella amb el mateix nom. A aquest planeta van arribar fa uns 2000 anys uns colonitzadors vulcanians que van arribar formant la raça romulana, que controla l'Imperi en detriment dels remans, habitants de Rem.

El planeta es divideix en províncies i té impressionants paisatges com les cascades de foc de Gal’gathong.


Races de Star Trek
AndroidesAndorians (Andòria) • ArcadiansBajorans (Bajor) • Betazoides (Betazed) • BinarisBorgsBreenCardassians (Cardàssia) • DenobulansEl-AuriansEntitat cristaŀlinaFerengis (Ferenginar) • Fundadors / Jem’Hadar / Vorta (Domini) • Humans (Terra) • HirògensInsectoides (Espècie 8472) • KazonKelpiansKlingons (Kronos) • OcampaContinuum QRomulans (Ròmul i Rem) • SúlibansTalaxiansTeŀlarites (Teŀla) • TholiansTrillsVulcanians (Vulcà) • Xindi
Advertisement