Star Trek en català Wiki
Advertisement

Els oficials de la Flota Esteŀlar al sortir de l'Acadèmia tenen uns rangs, que són els següents:

Tripulant[]

Tripulant és el rang més baix (a vegades n'hi ha rangs més baixos), és el que es concedeix al completar els estudis a l'Acadèmia, en el que se'ls ensenya als qui porten aquest rang a servir en una nau esteŀlar, on viuen durant un període limitat. Els tripulants no són oficials. Al segle XXII van haver-hi tres classes, i al segle XXIII no existia el rang. Al segle XXIV el rang era únic.

Galons
Segle XXII Segle XXIII Segle XXIV
Tripulant de 1a classe
Tripulant de 1a classe

Tripulant de 2a classe
Tripulant de 2a classe

Tripulant de 3a classe
Tripulant de 3a classe

No hi ha Tripulant
Un galó foradat

Alferes[]

Alferes és el següent rang (encara que de vegades n'hi ha pel mig), i és el rang més baix dins dels oficials comissionats, situat per sota dels graus de tinent. Aquest és el rang que s'assigna normalment als oficials novells, com ara els graduats de l'Acadèmia.

La principal tasca d'un alferes és el desenvolupament professional, tant com a líder com en l'especialitat que ocupi. Solen ser "apadrinats" per oficials superiors (nominalment amb rangs baixos però molt més experimentats) per ajudar-los en el seu desenvolupament. Quan demostren que estan més capacitats, són ascendits al grau de tinent o al de tinent júnior.

En l'exèrcit nord-americà de l'antiga Terra els alferes portaven una insígnia amb una única ratlla, el que va perdurar fins a la Flota Esteŀlar terrestre del segle XXII en què es va canviar a una insígnia en forma d'únic galó. A la Flota Esteŀlar de la Federació durant el segle XXIII els alferes no portaven galons, fins que a la dècada del 2280 se'ls va concedir un galó en forma de "V". Al segle XXIV es va tornar a un únic galó al coll de l'uniforme.


Galons
Segle XXII Segle XXIII Segle XXIII (UA) Segle XXIV
Alferes
Un galó
Sense galons Alferes
Sense ratlles
Alferes
Un galó

Tinent júnior[]

Tinent júnior és el rang que va després de l'alferes però abans del tinent. Apareix als segles XXIII i XXIV Al segle XXII no existia, i a l'univers alternatiu creat pel Nero aquest rang no s'ha creat.

Galons
Segle XXII Segle XXIII Segle XXIII (UA) Segle XXIV
No hi ha Tinent júnior
Una ratlla discontínua
No hi ha Tinent júnior
Un galó i un foradat

Tinent[]

Tinent és el rang que va després de l'alferes i el tinent júnior i abans del tinent comandant i el comandant. A la Flota Esteŀlar de la Federació es van afegir graus addicionals en aquesta transició, quedant així el tinent júnior, el tinent i el tinent comandant. Aquest sistema és idèntic al d'algunes antiges agències de la Terra. S'espera que els tinents de la Flota siguin líders efectius de petites seccions i experts tècnics, desenvolupant les seves habilitats de lideratge per així ser promocionats a un grau de comandament.

En l'Imperi Esteŀlar Romulà hi ha un rang de tinent i també un de més baix, el sotstinent. En l'antiga marina anglesa aquest rang era equivalent al de l'alferes.

La Guàrdia Imperial Andoriana del segle XXII també usava el rang de tinent.

Galons
Segle XXII Segle XXIII Segle XXIII (UA) Segle XXIV
Tinent
Dos galons
Tinent
Una ratlla contínua
Tinent
Una ratlla grossa
Tinent
Dos galons

Tinent comandant[]

Tinent comandant és el rang que va després del tinent (el més alt dels tinents) i abans del comandant. El terme correcte per a dirigir-se a algú d'aquest rang és “Comandant”, el terme "Tinent comandant" es reserva per a cerimònies o informes.

El rang va ser creat originalment perquè a alguns tinents se'ls concedia el comandament d'algunes naus petites a la marina nord-americana i en la real marina britànica.

La Flota Esteŀlar de la Federació (segles XXIII i XXIV) utilitza aquest rang, tot i la Flota Esteŀlar terrestre (segle XXII) no el tenia. No obstant això al món paraŀlel, la Flota Esteŀlar Terrana, l'utilitzava a l'any 2155 (com a exemple d'això tenim la T'Pol).

Igual que van fer les diferents marines de la Terra, la Flota Esteŀlar assigna temporalment naus a oficials d'aquest rang. Tinents comandants com en Tom Markel, la Jadzia Dax o Piersall tenien la capitania d'alguna nau temporalment.

Galons
Segle XXII Segle XXIII Segle XXIII (UA) Segle XXIV
No hi ha Tinent comandant
Una ratlla contínua i una discontínua
Tinent comandant
Una ratlla grossa i una prima
Tinent comandant
Dos galons i un foradat

Comandant[]

Comandant és el rang que va després del tinent comandant i abans del capità. Normalment és el rang d'oficials executius, primers oficials, caps de departament, ajudes de camp o per als dirigents de petites naus o de petits contingents d'oficials, com en una estació espacial (per exemple, en Benjamin Sisko a Espai Profund 9. Segons el protocol naval, encara que l'oficial al comandament d'una nau tingui el rang de comandant sempre serà referit a ell quan estigui a bord com a capità. El comandant és l'equivalent al rang de sotscomandant utilitzat per l'Alt Comandament Vulcanià i per l'Imperi Esteŀlar Romulà. A la Terra, el rang de comandant es va originar al segle XVIII al Regne Unit com a "mestre i comandant" (master and commander). Al segle XIX es va escurçar a comandant i ha continuat sense canvis fins al segle XXIV.

Aquest grau existeix en formes diferents en els sistemes de moltes cultures, com els klingons.

En l'Alt Comandament Vulcanià i l'Imperi Romulà, el terme comandant és un rang més alt que en la Flota Esteŀlar, un comandant vulcanià o romulà sol ser el dirigent d'una nau, equivalent al capità de la Flota Esteŀlar.

En l'exèrcit Xindi-reptilià, un comandant controla un esquadró o un regiment.

A la Flota Esteŀlar, un prerequisit per esdevenir comandant és realitzar el Test de l'Oficial al pont. Si demostra els seus dots de comandament durant un temps considerable, són promocionats a capità.

Galons
Segle XXII Segle XXIII Segle XXIII (UA) Segle XXIV
Comandant
Tres galons
Comandant
Dues ratlles contínues
Comandant
Dues ratlles grosses
Comandant
Tres galons

Capità[]

Capità és el rang que va després del comandant i abans dels almiralls.

El capità és el rang oficial més alt en una nau, usualment donat a l'oficial al comandament d'aquesta. Aquest rang naval és l'equivalent amb el rang de comandant utilitzat per l'Alt Comandament Vulcanià i per l'Imperi Esteŀlar Romulà, amb el títol de Gul a la Unió Cardassiana i amb el títol quasi-militar de Daimon en l'Aliança Ferengi.

En les naus espacials, el terme "capità" s'usa com a sinònim d'oficial al comandament. El protocol naval estableix que, tot i que la nau estigui comandada per un oficial amb un rang inferior a capità, la tripulació s'haurà de referir a ell com a capità quan estigui a bord, sense importar el seu rang real.

Els capitans de les naus espacials, en estar normalment a centenars d'anys-llum de qualsevol autoritat gran, han de ser capaços de funcionar de forma autònoma i prendre decisions independents que poden afectar la política de la Federació o amb incomptables persones. D'acord amb això, pocs oficials arriben a guanyar-se la comandància d'una nau després del resultat de dècades d'exceŀlència com a líder de la Flota Esteŀlar.

Un capità amb un llarg historial de responsabilitat en la seva administració pot ser recompensat amb uns dels títols d'almirall.

Galons
Segle XXII Segle XXIII Segle XXIII (UA) Segle XXIV
Capità
Quatre galons
Capità
Dues ratlles contínues i una discontínua
Capità
Dues ratlles grosses i una prima
Capità
Quatre galons

Almirall[]

Almirall és el rang més alt i hi ha cinc classes (a l'univers alternatiu no hi ha distinció). El terme descriu tradicionalment a un oficial que està al comandament d'un esquadró de naus i possiblement amb el comandament directe sobre una d'elles.

La Norma General 15 de la Flota Esteŀlar estableix que Cap almirall serà transportat a una àrea perillosa sense una escorta armada. (vist a Star Trek II: La còlera d'en Khan).

Galons
Segle XXIII (UA)
Almirall
Galó d'almirall

Comodor[]

Comodor és el rang més inferior dels almiralls, situat per sota del contralmirall i per sobre del capità. Els comodors dirigeixen flotes de naus, en oposició als capitans que dirigeixen una de sola.

Al segle XXII, els comodors portaven un galó dins d'un rectangle, situat a banda i banda de la jaqueta de l'uniforme.

A la dècada del 2260, els comodors portaven una insígnia en les mànigues, que consistia simplement en una banda sòlida brodada. A la dècada del 2270 tenien una sèrie de línies de rang també en les mànigues: tres línies agrupades (similars a rangs inferiors, com si fós la continuació a la sèrie de línies del tinent júnior al capità).

El rang de comodor va ser utilitzat per la Flota Esteŀlar fins almenys l'any 2280. El rang de comodor sembla haver estat suprimit al segle XXIV, ja que no es fa referència a cap oficial amb aquest rang a Star Trek: La nova generació, Espai profund 9 o Voyager. Però sí apareix el rang de contralmirall de grau inferior, segurament substituint el rang de comodor.


Galons
Segle XXII Segle XXIII (2260) Segle XXIII (2270) Segle XXIV
Comodor
Un galó enquadrat
Comodor
Galó d'almirall sense ratlles
Comodor
Tres ratlles
Comodor
Un galó enquadrat

Contralmirall[]

Contralmirall és el segon rang dels almiralls, situat per sota del vicealmirall i per sobre del comodor. Aquest rang és utilitzat per la Flota Esteŀlar de la Federació i per la Flota Esteŀlar de la Terra. Alguns sistemes divideixen el rang de contralmirall en dos graus: superior i inferior. Els oficials de grau inferior són equivalents al rang de comodor.

Al segle XXII, els contralmiralls (com en Daniel Leonard) portaven dos galons dins d'un rectangle, situat a banda i banda de la jaqueta de l'uniforme.

A la dècada del 2260, els contralmiralls (com en James T. Kirk) portaven una insígnia en les mànigues, amb una banda sòlida brodada i una línia addicional separada. A la dècada del 2270 tenien una sèrie de línies de rang també en les mànigues similar a l'anterior: tres agrupades i una més separada.

Els rangs al segle XXIV van canviar el sistema lleugerament, substituint el rang de comodor pel de contralmirall de grau inferior. Els contralmiralls portaven dos galons daurats dins d'un rectangle també daurat (els contralmiralls de grau inferior portaven només un galó dins del rectangle).


Galons
Segle XXII Segle XXIII (2260) Segle XXIII (2270) Segle XXIV
Contralmirall
Dos galons enquadrats
Contralmirall
Galó d'almirall amb una ratlla
Contralmirall
Quatre ratlles
Contralmirall
Dos galons enquadrats

Vicealmirall[]

Vicealmirall és el tercer rang dels almiralls, situat per sota de l'almirall i per sobre del contralmirall. Aquest rang és utilitzat per la Flota Esteŀlar de la Federació i per la Flota Esteŀlar de la Terra.

Al segle XXII, els vicealmiralls (com en Maxwell Forrest) portaven tres galons dins d'un rectangle, situat a banda i banda de la jaqueta de l'uniforme.

A la dècada del 2260, els vicealmiralls portaven una insígnia en les mànigues, amb una banda sòlida brodada i dues línies addicionals separades (una a dalt i una a baix). A la dècada del 2270 tenien una sèrie de línies de rang també en les mànigues similar a l'anterior: tres agrupades al mig, una més separada a dalt i una altra a baix.

Els vicealmiralls al segle XXIV portaven tres galons daurats dins d'un rectangle també daurat.


Galons
Segle XXII Segle XXIII (2260) Segle XXIII (2270) Segle XXIV
Vicealmirall
Tres galons enquadrats
Vicealmirall
Galó d'almirall amb dues ratlles
Vicealmirall
Cinc ratlles
Vicealmirall
Tres galons enquadrats

Almirall (subrang)[]

Almirall és el quart rang dels almiralls (tenen el mateix nom, pot provocar confusió), situat per sota de l'almirall general i per sobre del vicealmirall. Aquest rang és utilitzat per la Flota Esteŀlar de la Federació i per la Flota Esteŀlar de la Terra.

Al segle XXII, els almiralls portaven quatre galons dins d'un rectangle, situat a banda i banda de la jaqueta de l'uniforme.

A la dècada del 2260, els almiralls portaven una insígnia en les mànigues, amb una banda sòlida brodada i tres línies addicionals separades (dues a dalt i una a baix). Des de la dècada del 2270 fins la primera meitat del segle XXIV es desconeix com anaven els oficials amb aquest rang.

Els almiralls a la segona meitat del segle XXIV portaven quatre galons daurats dins d'un rectangle també daurat.


Galons
Segle XXII Segle XXIII (2260) Segle XXIII (2270) Segle XXIV
Almirall
Quatre galons enquadrats
Almirall
Galó d'almirall amb tres ratlles
Desconegut Almirall
Quatre galons enquadrats

Almirall general[]

Almirall general és l'últim rang dels almiralls i el més alt de la Flota Esteŀlar, situat per sobre de l'amirall. Aquest rang és utilitzat per la Flota Esteŀlar de la Federació i per la Flota Esteŀlar de la Terra.

Al segle XXII, els almiralls portaven cinc galons dins d'un rectangle, situat a banda i banda de la jaqueta de l'uniforme.

A la dècada del 2260, els almiralls portaven una insígnia en les mànigues, amb una banda sòlida brodada i quatre línies addicionals separades (dues a dalt i dues a baix). Des de la dècada del 2270 fins la primera meitat del segle XXIV es desconeix com anaven els oficials amb aquest rang.

Els almiralls a la segona meitat del segle XXIV portaven cinc galons daurats dins d'un rectangle també daurat.


Galons
Segle XXII Segle XXIII (2260) Segle XXIII (2270) Segle XXIV
Almirall
Cinc galons enquadrats
Almirall
Galó d'almirall amb quatre ratlles
Desconegut Almirall
Cinc galons enquadrats
Advertisement