FANDOM


Un satèŀlit natural és un qualsevol objecte natural que gira al voltant d'un planeta.

Llista de satèŀlits naturals Edit

  • Andòria (en l'òrbita d'Àndor).
  • Fobos i Deimos (en l'òrbita de Mart).
  • Jeraddo, Derna i 3 més (en l'òrbita de Bajor).
  • La Lluna (en l'òrbita de la Terra).
  • Praxis (en l'òrbita de Kronos).
  • Rinax (en l'òrbita de Talax).
  • Tità (en l'òrbita de Saturn).
  • Vulcà no té cap satèŀlit natural.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.