Star Trek en català Wiki
Advertisement
USS Excelsior

ĽUSS Excelsior (NCC-2000).

ĽUSS Excelsior (NCC-2000) és una nau esteŀlar de classe Excelsior que a mitjans del segle XXIII va ésser utilitzada per experimentar amb un motor de corbatura sota el comandament del capità Styles.

Aproximadament el 2290, l'Excelsior NX va obtenir el seu estatus de "NCC" i va ser lliurada al recentment nomenat capità Hikaru Sulu que va partir al quadrant beta a realitzar una missió científica de 3 anys en què va catalogar anomalies gasoses.

A la data esteŀlar 9521.6 (2293), l'Excelsior va examinar l'explosió a la lluna de Kronos, Praxis. Dies més tard va participar en una escaramussa en l'òrbita del planeta klingon Khitomer.

L'Excelsior (no s'especifica si és la NCC-2000) va ser una de les dues naus enviades l'any 2370 a cercar la desapareguda USS Hera, al comandament de la capitana Silva La Forge, mare d'en Geordi La Forge.

Aparicions i mencions[]

USS Excelsior Nebulosa

ĽExcelsior sortint d'una ona de xoc.


Naus de Star Trek
USS Enterprise (totes)Enterprise (NX-01)USS Enterprise (NCC-1701)USS Enterprise (NCC-1701-D)USS Voyager (NCC-74656)Espai profund 9 (estació espacial) • Volador DeltaUSS Defiant (NX-74205)USS Excelsior (NCC-2000)USS Discovery (NCC-1031)USS Shenzhou (NCC-1227)
Advertisement